LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

Sieci światłowodowe: bezpieczeństwo materiałów

Zapraszamy do lektury artykułu stanowiącego podsumowanie cyklu wpisów o wewnątrzbudynkowych sieciach optycznych. Po omówieniu kwestii promieniowania elektromagnetycznego i laserowego, a także bezpieczeństwa pożarowego, eksperci firmy OPTOMER udzielają informacji na temat restrykcji wobec materiałów stosowanych w sieciach światłowodowych. 

Jak już wspominaliśmy w poprzednich tekstach w Centrum Wiedzy, polskie normy w zakresie budowy światłowodowych sieci wewnątrzbudynkowych pokrywają się z normami europejskimi, a rodzime prawo budowlane stawia takie same wymagania bezpieczeństwa wszystkim mediom, także światłowodowym. Wykorzystywane w FTTH materiały muszą więc spełniać warunek niepalności powłok kabla oraz nie mogą wytwarzać gryzącego dymu i zawierać szkodliwych związków. Zastosowane elementy powinny być także przystosowane do instalowania wewnątrz budynków mieszkalnych i oznaczone symbolem LS0H, LSOH lub LSZH (Low Smoke Zero Halogen). 

Wszystkie materiały używane do budowy światłowodowej sieci wewnątrzbudynkowej posiadają certyfikaty zgodności z unijną dyrektywą RoHS dotyczącą wprowadzania do obiegu substancji niebezpiecznych. Gwarantuje to nie przekroczenie norm stężenia żadnego ze szkodliwych czynników wymienionych w normie: 

  • ołowiu,
  • rtęci,
  • kadmu,
  • sześciowartościowego chromu,
  • polibromowanych bifenyli (PBB),
  • polibromowanych eterów fenylowych (PBDE).

Oznacza to, że materiały stosowane w instalacjach światłowodowych nie niosą zagrożenia dla zdrowia ludzi ani dla środowiska naturalnego.

Wcześniejsze artykuły z Centrum Wiedzy poświęcone bezpieczeństwu sieci FTTH znajdziesz, klikając w poniższe ikony:

Sieci dostępowe ftth - oferta firmy optomer

Firma OPTOMER jest doświadczonym i cenionym producentem osprzętu światłowodowego. W zakresie sieci dostępowych FTTH oferuje szeroką gamę produktów dostosowanych do trzech typów zastosowań:

Treści dostępne w Centrum Wiedzy powstają we współpracy z Działem R&D firmy OPTOMER. Nasi eksperci od lat szkolą z powodzeniem instalatorów oraz przedstawicieli administracji publicznej!