LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

Światłowód a promieniowanie elektromagnetyczne

W większości technologii telekomunikacyjnych stosuje się radiowe i mikrofalowe częstotliwości. Dlatego też stale prowadzone są badania odnośnie ich wpływu na zdrowie człowieka. Dogłębnej analizie poddaje się także zależności między światłowodem a promieniowaniem elektromagnetycznym.

Często w trakcie budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej pojawiają się wątpliwości, co do bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców w związku z ekspozycją ich na promieniowanie elektromagnetyczne. Sytuacje te są przedmiotem wnikliwych prac badawczych za każdym razem, gdy tylko w okolicy pojawiają się nowe maszty antenowe telefonii komórkowej.

W sieciach dostępowych FTTH (Fibre To The Home – światłowód do domu) wykorzystuje się technologię GPON, czyli Gigabit Passive Optical Network. Jest to standard pasywnej sieci optycznej. Dochodzi w niej do podziału sygnału z jednego włókna światłowodu na wielu użytkowników przy pomocy m.in. splitterów optycznych. Oparcie na idei sieci pasywnej oznacza, że pomiędzy centralą a abonentem nie występują żadne urządzenia wymagające zasilania. Co za tym idzie, nie ma również żadnego źródła promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto warto tutaj zaznaczyć, że sama sieć światłowodowa jest nie tylko odporna na zakłócenia elektromagnetyczne, ale także sama nie emituje tego typu zakłóceń.

ŚWIATŁOWÓD A PROMIENIOWANIE LASEROWE

Promieniowanie laserowe w sieciach światłowodowych

Informacja o promieniowaniu laserowym zamieszczona na przełącznicy słupkowej PSS-3

Jedyne promieniowanie, które można zaobserwować w dostępowych sieciach światłowodowych, to promieniowanie laserowe. Wiązka lasera może stanowić zagrożenie np. dla wzroku lub skóry, ale środki zapobiegawcze, do których zobligowani są producenci, minimalizują ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. We wspomnianej technologii GPON źródła używane w urządzeniach aktywnych są sklasyfikowane jako bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy.
 
Promieniowanie laserowe jest jednak tematem na osobny, dedykowany mu artykuł.
 

Podsumowując, instalacja światłowodowa nie niesie za sobą żadnego ryzyka w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Ponieważ promieniowanie takie nie występuje w transmisji światłowodowej, nie istnieją też materiały dowodzące jego oddziaływania na zdrowie ludzi poprzez światłowód.

Teksty w Centrum Wiedzy powstają we współpracy z ekspertami Działu R&D firmy OPTOMER. Nasi inżynierowie mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych dla osób z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, CATV i innych.