LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

Światłowód a promieniowanie laserowe

Do transmisji danych w sieciach światłowodowych wykorzystywane jest promieniowanie laserowe. W niektórych przypadkach może ono wiązać się z pewnym ryzykiem dla zdrowia ludzi. Wpływ na to mają: moc lasera, długość fali używana w transmisji, skupienie wiązki oraz przede wszystkim prawdopodobieństwa narażenia.

Stopień szkodliwości urządzenia laserowego odzwierciedla przypisana mu klasa bezpieczeństwa. Promieniowanie laserowe o zróżnicowanych długościach fal i mocach może wywołać różne skutki podczas oddziaływania na tkankę biologiczną. W związku z tym lasery podzielono na siedem kategorii. Producenci są zobligowani do umieszczenia na urządzeniu laserowym informacji o klasie, do której należy dany laser. Dzięki temu użytkownicy wiedzą, jakie środki bezpieczeństwa mają przedsięwziąć. W poniższej tabeli przedstawione są charakterystyki klas laserów wg PN-EN 60825-1:

KlasaCharakterystyka
1Lasery, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy.
1MLasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal do 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.
2Lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 nm do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne.
2MLasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 nm do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.
3RLasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal do 302,5 nm do 106 nm, dla których bezpośrednie patrzenie w wiązkę jest potencjalnie niebezpieczne.
3BLasery, które są niebezpieczne podczas bezpośredniej ekspozycji promieniowania. Patrzenie na odbicia rozproszone jest zwykle bezpieczne.
4Lasery, które wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Mogą one powodować uszkodzenie skóry oraz stwarzają zagrożenie pożarem. Podczas obsługi laserów klasy 4 należy zachować szczególną ostrożność.

Aby określić stopień szkodliwości promieniowania laserowego sieci telekomunikacyjnych FTTH w infrastrukturze budynków, należy znać klasę bezpieczeństwa laserów wykorzystywanych w centralach telekomunikacyjnych i urządzeniach abonenckich. W technologii GPON (Gigabit Passive Optical Network) źródła używane w urządzeniach aktywnych mają klasę 1. Oznacza to, że są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy wg. PN-EN 60825-1.

sposoby ochrony przed promieniowaniem LASERowym

Ostrzeżenie o promieniowaniu laserowym zamieszczone na gniazdku optycznym NGO-12

Dostępowe instalacje światłowodowe są zawsze zabezpieczone przed przypadkowym wystawieniem wzroku lub skóry osób postronnych na bezpośrednie działanie promieniowania laserowego. Przykładowo oferowane przez OPTOMER gniazdka optyczne przeznaczone do montażu w mieszkaniu posiadają samozamykającą się klapkę. Wszystkie złącza zabudowane są natomiast w odpowiednich przełącznicach dystrybucyjnych. Zabezpieczenia te są dodatkowym środkiem ostrożności, gdyż wykorzystywane w transmisji długości fali są niewidzialne dla ludzkiego oka. Możemy więc nie być nawet świadomi, że jesteśmy narażeni, a naturalny odruch mrugania nie ochroni naszego wzroku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że promieniowanie laserowe ulega rozproszeniu w momencie, w którym opuszcza światłowód. Dzieje się to na skutek zmiany współczynnika załamania światła. Z kolei jego moc maleje wraz z kwadratem odległości.

Uszkodzony kabel światłowodowy z aktywną transmisją nie stanowi więc zagrożenia. O ile oczywiście nie staramy się usilnie zajrzeć do środka przez układ skupiający np. mikroskop.

Zachęcamy także do sprawdzenia naszego artykułu na temat promieniowania elektromagnetycznego. Wszelkie materiały w Centrum Wiedzy powstają pod czujnym okiem Działu R&D firmy OPTOMER.