fbpx

LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Firma „Optomer – Julian Meller Zdzisław Rzetelski Sp. J.” informuje, że realizuje projekt pt.

„Opracowanie nowego modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa Optomer Julian Meller Zdzisław Rzetelski Spółka Jawna”

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.02.02.01-10-0077/16-00 w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZAUFALI NAM

POZNAJ PEŁEN ZAKRES NASZYCH PRODUKTÓW

Sprawdź katalogi produktowe firmy OPTOMER. Oferujemy elementy połączeniowe, osprzęt stacyjny i kablowy, komponenty sieci dostępowych FTTX i napowietrznych, a także wiele innych rozwiązań.
POBIERZ KATALOG