fbpx

LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów


CERTYFIKOWANE
SZKOLENIA BRANŻOWE

W siedzibie firmy OPTOMER przeprowadzane są szkolenia dedykowane dla osób z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, CATV, a także przedstawicieli administracji publicznej, których praca wymaga znajomości podstawowych i zaawansowanych zagadnień z zakresu techniki światłowodowej. Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty zaświadczające udział w szkoleniu.LOGO-NIEBIESKI

UWAGA! WAŻNE ZMIANY W ZAKRESIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH!

Po przerwie wymuszonej rozprzestrzenianiem się w naszym kraju wirusa SARS-CoV-2 firma OPTOMER wraca do przeprowadzania szkoleń stacjonarnych. W związku z utrzymującym się ryzykiem epidemiologicznym, wdrożyliśmy jednak dodatkowe środki ostrożności.  

Do odwołania uczestnicy oraz prowadzący szkoleń zobowiązani są do noszenia maseczek na terenie firmy. Wymagane są także dezynfekcja rąk oraz przestrzeganie zasad dystansu społecznego. W jednym terminie w szkoleniu może brać udział nie więcej niż 9 osób

Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do nowych wytycznych. Zmiany mają na celu wyłącznie ochronę zdrowia Państwa, jak i naszych pracowników.

Zasady dotyczą wszystkich szkoleń ujętych poniżej. W razie pytań lub chęci zapisu, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: szkolenia@optomer.pl.

maska
MASECZKA NA NOS I USTA
dystans
DYSTANS SPOŁECZNY
dezynfekcja
DEZYNFEKCJA RĄK

1. Część teoretyczna:

• przedstawienie i omówienie funkcjonalności sprzętu reprezentującego wybraną grupę produktów
• sposoby montażu, okablowania, zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
• sposób zamawiania

2. Grupy produktów:

• okablowanie światłowodowe i elementy połączeniowe
• pasywne elementy optyczne
• osprzęt stacyjny
• osprzęt kablowy
• sieci dostępowe FTTX
• mikrokanalizacja
• osprzęt do sieci napowietrznych
• narzędzia i akcesoria
• przyrządy pomiarowe

3. Część praktyczna:

• montaż, instalacja, okablowanie
• zapoznanie z procesem montażu złączy światłowodowych

Dzień I
1. Część teoretyczna:

• Wprowadzenie do optycznych sieci dostępowych
• Budowa sieci dystrybucyjnej – zasady projektowania, dobór elementów składowych
• Zasady wykonania poprawnego okablowania i instalacji
• Infrastruktura pasywna w budynkach wielopoziomowych (prezentacja produktów, zasady doboru produktów, omówienie elementów składowych)
• Infrastruktura pasywna na osiedlach domów jednorodzinnych (prezentacja produktów, zasady doboru produktów, omówienie elementów składowych)
• Metody usuwania awarii
• Podsumowanie i dyskusja. Przykłady instalacji dotychczas zrealizowanych przez OPTOMER

Dzień II
1. Część praktyczna – warsztaty
2. Wykonanie projektu
3. Egzamin

1. Pasywne elementy optyczne:

• sprzęgacze FBT i splittery PLC
• sprzęgacze WDM i multipleksery CWDM
• cyrkulatory optyczne
• Obudowy pasywnych elementów optycznych

2. Część praktyczna – warsztaty

 

Dzień I

1. Wstęp teoretyczny (przypomnienie podstaw teorii światłowodowej)
2. Organizacja i ochrona włókien światłowodowych
3. Optyczne sieci dostępowe
4. Pomiary pasywnych sieci światłowodowych (zasada działania i sposoby postępowania)
5. Dobór przyrządów i parametrów do pomiarów
6. Interpretacja wyników pomiaru reflektometrycznego
7. Czystość złączy światłowodowych

Dzień II
1. Zajęcia praktyczne:

• spawanie włókien tego samego typu i producenta
• spawanie włókien różnego typu
• spawanie włókien G.657 różnych producentów
• pomiary reflektometryczne symulowanych sieci światłowodowych

2. Omówienie wyników i dyskusja na temat praktycznego zastosowania przekazanych informacji.

Szkolenie odbywa się w kameralnych grupach (do 10 osób). Na czas szkolenia firma OPTOMER zapewnia spawarki i reflektometry niezbędne do wykonania ćwiczeń praktycznych. Istnieje możliwość przeszkolenia na urządzeniach własnych szkolonego. W trakcie szkolenia firma OPTOMER zapewnia napoje zimne i gorące oraz przerwę obiadową.

Dzień I
1. Teoria wdmuchiwania
2. Elementy architektury sieci budowanej w oparciu o mikrokanalizację
3. Przegląd technologii wdmuchiwania:

• mikrokanalizacja w luźnej organizacji
• mikrokanalizacja w ścisłej organizacji
• system bezmufowy

4. Projektowanie
5. Awarie

Dzień II
1. Ćwiczenia praktyczne
2. Pokaz wdmuchiwania
3. Egzamin

 

Dzień I – teoria – 09:00-16:00:

1.    Wprowadzenie do budowy napowietrznych sieci światłowodowych FTTH:

• Zasadność budowy sieci napowietrznych
• Lokalizacja sieci napowietrznych
• Różne rodzaje podbudowy
• Rozwiązanie dedykowane dla operatorów
• Zasady projektowania i budowy Napowietrznych Sieci FTTH

2.    Elementy składowe sieci:

• Kable
• Wsporniki
• Zawiesia
• Stelaże zapasu
• Mufy
• Narzędzia i elementy mocujące

3.    Formalne aspekty związane  z projektowaniem i budową sieci przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury:

• Projektowanie sieci napowietrznej
   – Zawartość projektu
   – Uzgodnienia branżowe, własnościowe
   – Projekt budowlany czy techniczny
• Projektowanie i budowa sieci na podbudowie energetycznej

4.    OPTOMER SKY SYSTEM+– dostępowa sieć światłowodowa z wykorzystaniem Napowietrznego Kabla Łatwego Dostępu:

• Założenia systemu  i różnice względem sieci tradycyjnej
• Elementy systemu
• Projektowanie
• Omówienie systemu na przykładzie zrealizowanej sieci w Warszawie

Dzień II- Aspekty praktyczne i prezentacja symulowanych sieci – 09:00-16:00:

1.    Bezpieczna praca na wysokości:

• Szkolenie BHP
• Pokaz i omówienie zagadnień dostępu wysokościowego z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej

2.    Prezentacja symulowanej sieci dostępowej (w tym podłączania abonenta):

• W systemie OSS
• W systemie OSS+

3.    Egzamin (o ile jest wymagany przez zamawiającego)

Szkolenia odbywają się na terenie firmy OPTOMER
(ul. Kaczeńcowa 8, 91–214 Łódź).

Organizator w czasie szkolenia zapewnia lunch oraz catering kawowy.

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wystawiony przez Organizatora (firmę OPTOMER).

Zapisy i terminy: 
e-mail: szkolenia@optomer.pl 
tel.: +48 42 611 01 00 wew. 19

Liczba miejsc na szkolenia ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Firma OPTOMER zastrzega prawo odwołania szkolenia w sytuacji niezebrania odpowiedniej liczby uczestników.

    NAPISZ DO NAS
    ZAUFALI NAM