LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

Przepusty uszczelniające Cablelok™

Skuteczne uszczelnienie portów kablowych muf jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania umieszczonych w nich spawów włókien światłowodowych i zainstalowanych elementów optycznych. Przedostająca się do wnętrza mufy woda może spowodować ich uszkodzenie lub pogorszenie parametrów włókien optycznych. Tradycyjną metodą uszczelniania kabli w przepustach jest zastosowanie rękawów termokurczliwych z klejem termotopliwym. Obkurczony wokół kabla i przepustu rękaw blokuje dostęp do wnętrza osłony złączowej wody i innych zanieczyszczeń. Alternatywną metodą hermetyzacji przepustów kablowych jest zastosowanie uszczelnień mechanicznych typu Cablelok™. Tego rodzaju uszczelnienia stosowane są w mufach FST, FDN, FRBU, FML i UFC firmy HellermanTyton oferowanych przez firmę OPTOMER. Podstawową zaletą uszczelnień mechanicznych Cablelok™ jest krótki czas ich instalacji.

Uszczelnienie mechaniczne Cablelok™
Źródło: www.htdata.co.uk

Jak działa uszczelnienie Cablelok™?

Uszczelnienia mechaniczne Cablelok™ wykonywane są z elastycznej gumy polichloroprenowej przeznaczonej do stosowania w niekontrolowanym środowisku zewnętrznym. Efekt uszczelnienia uzyskuje się dzięki ścisłemu przyleganiu wewnętrznych żeber gumowych do powierzchni kabla.

Wewnętrzna struktura uszczelnienia Cablelok™
Źródło: www.htdata.co.uk

Opatentowane przez firmę HellermannTyton mechaniczne uszczelnienie Cablelok™ umożliwia szybką i bezpieczną instalację zapewniając bardzo dobrą szczelność między kablem a przepustem mufy. Jakość uszczelnienia, potwierdzona badaniami przy ciśnieniu przekraczającym 6 m słupa wody, jest niezależna od umiejętności i doświadczenia instalatora.

Porównanie czasu uszczelnienia kabla
Źródło: www.htdata.co.uk

Czas potrzebny do uszczelnienia kabla w przepuście mufy jest o 90% krótszy od czasu potrzebnego na założenie rękawa termokurczliwego. W przypadku przepustu uszczelniającego Cablelok™ wynosi on 2 minuty, a przypadku rękawa termokurczliwego wynosi on 20 minut.

Tradycyjna metoda uszczelniania kabli w portach muf jest czasochłonna, nie nadaje się do hermetyzacji kabli w mufach z dużą gęstością portów, jakość wykonanego uszczelnienia w znacznym stopniu zależy od umiejętności instalatora oraz jest niebezpieczna ze względu na konieczność użycia przy instalacji źródła ciepła o wysokiej temperaturze.

Cechy uszczelnień Cablelok™:

 • Szczelność przy ciśnieniu 6 m słupa wody
 • Szybka instalacja bez użycia specjalistycznych narzędzi
 • Powtarzalna jakość uszczelnień niezależna od umiejętności instalatora
 • Brak potrzeby użycia potencjalnie niebezpiecznych źródeł ciepła
 • Do stosowania w miejscach gdzie ze względów bezpieczeństwa nie wskazane jest użycie źródeł ciepła
 • Dostępne w wersji do uszczelniania pętli kablowych w portach owalnych
 • Dostępne w wersji z dwoma otworami do wykonywania dwóch odgałęzień kablowych z jednego portu
 • Technologia sprawdzona w warunkach instalacji w terenie

Jak dobrać uszczelnienie Cablelok™?

Przepusty w mufach firmy HellermannTyton oznczane są identyfikatorami literowymi R, S, T, LM, L do których przyporządkowane są grupy uszczelnień Cablelok™ dostosowane do różnych zakresów średnic kabli.

Mufy FDN, FDN IR i MUF-5
Źródło: www.htdata.co.uk

 

Mufa FRBU
Źródło: www.htdata.co.uk

 

Mufy UFC I MUF-3
Źródło: www.htdata.co.uk

W celu prawidłowego doboru uszczelnienia Cablelok™ należy:

 • określić średnicę kabla wprowadzanego do mufy
 • wybrać odpowiedni przepust w podstawie mufy korzystając z powyższych rysunków.
 • odnaleźć w tabelce zamieszczonej poniżej odpowiedni typ uszczelnienia Cablelok™

Kontakt do autora:
mgr inż. Tomasz Rogowski
Kierownik Działu Rozwoju
mail: t.rogowski@optomer.pl
tel.: +48 42 611 01 00 wew. 31