LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów
OPTOMER SKY SYSTEM+ Innowacyjne Światłowodowe Sieci Napowietrzne FTTH

OPTOMER SKY SYSTEM+ Innowacyjne Światłowodowe Sieci Napowietrzne FTTH

Firma OPTOMER opracowała innowacyjny system światłowodowych sieci napowietrznych FTTH oparty o Napowietrzny Kabel Łatwego Dostępu bez zastosowania muf oraz stelaży zapasu kabla. Przewagą OPTOMER SKY SYSTEM+ nad dotychczasowymi rozwiązaniami jest szybki i tani montaż.

Rozwój światłowodowych sieci dostępowych osiąga zawrotne prędkości nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. Dostęp do usług szerokopasmowych staje się wyznacznikiem stopnia rozwoju kraju, a także statusu społecznego. Stawia to przed dostawcami tych usług wyzwanie podłączania jak największej liczby abonentów w jak najkrótszym czasie. Podłączenie musi być możliwe niezależnie od lokalizacji użytkownika oraz z zachowaniem opłacalności całego przedsięwzięcia.

Szczegółowa analiza potrzeb i dostępnych technologii pozwoliła nam zaproponować przełomowe rozwiązanie. OPTOMER SKY SYSTEM+ (OSS+) jest odpowiedzią na potrzeby dostawców usług pragnących wykonać światłowodowe napowietrzne sieci dostępowe. Dzięki niezwykle prostej budowie i wykorzystaniu wszystkich zalet dotychczas stosowanych technologii OSS+ jest szybki i tani w montażu. Prosty w projektowaniu. Pozwala na sprawną rozbudowę i podłączanie kolejnych abonentów, zarówno detalicznych (B2C) jak i biznesowych (B2B). Dodatkowo jego elastyczność i możliwości dostosowania do każdych warunków sprawia, że jest to rozwiązanie skrojone na miarę. Zasięg sieci wybudowanej w technologii OSS+ jest praktycznie nieograniczony, a każdy jej koniec z założenia staje się przyczółkiem do dalszej rozbudowy sieci.

 

Budowa OPTOMER SKY SYSTEM+ na osiedlu domów jednorodzinnych:

Zalety OPTOMER SKY SYSTEM+ w porównaniu z tradycyjnymi Sieciami Napowietrznymi:

OPTOMER SKY SYSTEM + dedykowany jest do realizacji sieci dostępowych na podbudowie słupowej. Sprawdza się zarówno w terenach słabo zurbanizowanych o niewielkim zagęszczeniu użytkowników jak i w miastach, gdzie gęstość abonentów jest duża. Wszędzie tam gdzie uzasadnione jest wykorzystanie dostępowej sieci napowietrznej OSS+ możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie jej w sposób najbardziej optymalny nie ograniczając przy tym możliwości dalszej rozbudowy. W tradycyjnych światłowodowych sieciach dostępowych realizowanych na podbudowie słupowej wykorzystuje się gęsto umieszczone (nawet co drugi lub co trzeci słup) osłony złączowe wraz ze stelażami.

W stelażach gromadzony jest zapas umożliwiający wykonanie operacji (spawanie, komutacja itp.) na osłonie z poziomu ziemi. O ile nie ma konieczności montażu osłony na początku inwestycji, można bowiem osłonę zamontować na już istniejącym kablu dopiero w momencie podłączania abonenta, to jednak stelaże i zapasy muszą być przewidziane od samego początku inwestycji, aby umożliwić rekonfigurację sieci w danym punkcie. Powoduje to wzrost kosztów początkowych inwestycji, aby podłączyć użytkownika.

W takich sieciach, należy doprowadzić kabel abonencki od abonenta do najbliższej osłony złączowej. Często oznacza to prowadzenie równolegle z kablem dosyłowym wielu kabli abonenckich co negatywnie wpływa nie tylko na estetykę sieci ale przede wszystkim na obciążenie słupa, ilość zużywanego materiału (kabla abonenckiego, wsporników i zawiesi), a tym samym na koszty. Ponadto każde podłączenie użytkownika wiąże się z koniecznością demontażu osłony złączowej, przygotowaniem zapasów i ich ponownym układaniem. Jeżeli nie stosujemy do podłączania abonentów patchcordów lub pigtaili abonenckich zakończonych już złączami, musimy przewidzieć również czas na wykonanie spawu przy okazji każdego nowo podłączonego użytkownika.

Tradycyjna sieć napowietrzna z gęsto rozmieszczonymi stelażami.

Aby przy budowie tradycyjnej infrastruktury napowietrznej ograniczyć wydatki inwestycyjne niektóre firmy decydują się na zwiększenie odległości między osłonami złączowymi. Pozwala to na zastosowanie mniejszej liczby stelaży, a co za tym idzie także umieszczonego w nich kabla oraz osłon złączowych. Paradoksalnie takie postępowanie może prowadzić do nasilenia się wszystkich niekorzystnych zjawisk opisanych wcześniej. Konieczność zastosowania większych ilości kabli i osprzętu przy podłączeniu każdego użytkownika powoduje, że całkowity koszt budowy takiej takiego rozwiązania niejednokrotnie przekracza koszt sieci w której „oszczędności” nie stosowano.

Tradycyjna sieć napowietrzna ze stelażami rozmieszczonymi w dużej odległości.

W OSS+ odległość pomiędzy osłonami złączowymi nie ma wpływu na ilość materiałów niezbędnych do podłączenia użytkownika. Dzieje się tak ponieważ abonent podłączany jest zawsze z najbliższego słupa, dzięki temu nie ma konieczności prowadzenia równolegle wielu kabli wzdłuż trasy kablowej. Pozwala to na optymalizację sieci dostępowej w sposób nieosiągalny dla tradycyjnej infrastruktury napowietrznej.

Sieć w oparciu o OPTOMER SKY SYSTEM +.

OSS+ zapewnia również niespotykane w standardowych sieciach napowietrznych możliwości zarządzania włóknem. A to dlatego, że włókno użytkownika znajduje się już w stosowanym w OSS+ Kablu Łatwego Dostępu. Likwiduje to konieczność spawania włókien poszczególnych użytkowników w osłonie złączowej w miarę ich podłączania, gdyż wszystkie włókna spawane są w przełącznicy OSS+PSHN na etapie jej montażu. Oszczędzamy tym samym czas potrzebny na podłączenie każdego użytkownika. Dodatkowo specyfika OSS+ umożliwia wykorzystanie jednego modułu dla dwóch abonentów. Dzieje się tak dzięki zakończeniu Kabla Łatwego Dostępu na obu końcach w przełącznicach OSS+PSHN. Gdy przecinamy pojedynczy moduł w celu podłączenia użytkownika z jednej z przełącznic, uwalniamy włókno zakończone w sąsiedniej przełącznicy. Może być ono wykorzystane do dostarczenia usługi innemu użytkownikowi lub jako zapas na ewentualne awarie czy inne nieprzewidziane sytuacje.

Możliwość podłączenia 2 abonentów jednym modułem (z dwóch kierunków).

 

Spawanie przełącznicy w namiocie pomimo montażu OSS+PSHN na wysokości ponad 3 m

Przełącznice z rodziny OSS+PSHN przewidują możliwość montażu na wysokości wzroku montera likwidując konieczność gromadzenia zapasu potrzebnego na zdjęcie przełącznicy z słupa. Pozwala to również na zmniejszenie czasu potrzebnego na przyłączenie nowego użytkownika (instalator nie musi wchodzić na drabinę aby podłączyć włókno splittera). Nie oznacza to, że gromadzenie modułów włókien w tych przełącznicach nie jest możliwe. Mając na względzie wygodę montażu i późniejszej eksploatacji przełącznice OSS+PSHN zintegrowane są ze specjalną obudową umożliwiającą gromadzenie modułów. Pozwala on na szybki demontaż (odkręcenie jednej nakrętki) i wyniesienie zasadniczej przełącznicy np. do samochodu czy namiotu w celu przeprowadzenia spawania lub innych czynności. Nawet wtedy, gdy przełącznica OSS+PSHN zamontowana zostanie na dużej wysokości.

 

Przykładowa realizacja OPTOMER SKY SYSTEM+ w Warszawie:

OPTOMER SKY SYSTEM+ to innowacyjne rozwiązanie do budowy sieci napowietrznych
przy użyciu niewielkiej liczby elementów, usprawniające projektowanie,
skracające czas budowy i redukujące koszty.

 

Przykładowa sieć napowietrzna OPTOMER SKY SYSTEM+ została zbudowana
na osiedlu domów jednorodzinnych w Warszawie.

 

Zastosowanie Napowietrznego Kabla Łatwego Dostępu OSS+KLD/ADSS (więcej >>)
umożliwia swobodny i szybki dostęp oraz estetyczny wygląd instalacji.
Na zdjęciu powyżej porównanie instalacji OSS+ (na słupie poniżej)
z starszą instalacją (na słupie powyżej).

 

Skrzynka Dystrybucyjna OSS+SD-KLD (więcej >>) umożliwia wyciągnięcie modułów z włóknem
i wykonanie odgałęzień do domów za pomocą Rurki Abonenckiej ADSS OSS+RA (więcej >>).

 

Przełącznica Światłowodowa Hermetyczna Nasłupowa OSS+PSHN
umożliwia stopniowe podłączanie abonentów poprzez dokładanie spliterów (więcej >>).

 

Firma OPTOMER poza wsparciem technicznym oferuje także szkolenia
z zakresu sieci napowietrznych.

 

Lista Produktów:

 

Napowietrzny Kabel Łatwego Dostępu OSS+KLD/ADSS:

 • przeznaczony do budowy napowietrznych sieci FTTH
 • uniwersalny kabel samonośny z dwoma elementami wytrzymałościowymi wbudowanymi w powłokę zewnętrzną, w postaci prętów wykonanych z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym FRP

Zobacz więcej >>

Rurka Abonencka ADSS OSS+RA:

 • przeznaczona jest do wykonania przyłączy abonenckich w światłowodowych sieciach napowietrznych
 • jest to uniwersalna rurka ADSS z dwoma elementami wytrzymałościowymi wbudowanymi w powłokę rurki, w postaci prętów wykonanych z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym FRP

Zobacz więcej >>

Skrzynka Dystrybucyjna Kabla Łatwego Dostępu OSS+SD-KLD:

 • skrzynka jest częścią systemu umożliwiającego szybkie i łatwe podłączanie abonentów do światłowodowych sieci napowietrznych
 • stanowi ochronę dla wielowłóknowego napowietrznego kabla łatwego dostępu ADSS w miejscu jego rozgałęzienia

Zobacz więcej >>

Płyta Montażowa OSS+PM:

 • płyta jest częścią systemu umożliwiającego szybkie i łatwe podłączanie abonentów do światłowodowych sieci napowietrznych
 • jest wymagana do prawidłowego montażu Skrzynki Dystrybucyjnej Kabla Łatwego Dostępu OSS+SD-KLD

Zobacz więcej >>

Przełącznica Światłowodowa Hermetyczna Nasłupowa OSS+PSHN:

 • przeznaczona głównie do telekomunikacyjnych sieci PON
 • do montażu na słupie

Zobacz więcej >>

Zawiesie Odciągowe OSS-ZO-ADSS-X-M:

 • stosowane w instalacjach napowietrznych na podbudowie słupowej
 • służy do prowadzenia kabli ADSS o średnicy od 4 do 20 mm

Zobacz więcej >>

Zawiesie Odciągowe OSS-ZO-A-OK-04-06-M:

 • stosowane w instalacjach napowietrznych na podbudowie słupowej
 • umożliwia prowadzenie kabla abonenckiego o średnicy od 4,2 do 6 mm

Zobacz więcej >>

Zawiesie Odciągowe OSS-ZO-A-P-03-06-M:

 • stosowane w instalacjach napowietrznych na podbudowie słupowej
 • służy do prowadzenia kabla dropowego o średnicy od 3 do 6 mm

Zobacz więcej >>

Uchwyt Dystansowy OSS-UD-M-7/30:

 • stosowany w celu zachowania odpowiedniego dystansu podczas prowadzenia kabli napowietrznych wzdłuż słupów lub elewacji
 • montaż za pomocą taśmy stalowej lub śruby montażowej

Zobacz więcej >>

Wspornik Słupowy Uniwersalny OSS-WS-U-M:

 • stosowany w instalacjach napowietrznych na podbudowie słupowej
 • wykonany ze stopu aluminium

Zobacz więcej >

Śruba Hakowa OSS-SH-M:

 • stosowana jest w światłowodowych sieciach napowietrznych do bezpośredniego montażu na elewacjach budynków
 • wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, dzięki czemu jest ona odporna na korozję

Zobacz więcej >>

Taśma Stalowa OSS-TS-50-M:

 • stosowana do montażu osprzętu kablowego w instalacjach napowietrznych
 • wykonana ze stali nierdzewnej

Zobacz więcej >>

Zapinki do Taśmy Stalowej OSS-TS-Z-20-M: 

 • stosowane do montażu osprzętu kablowego w instalacjach napowietrznych
 • wykonane ze stali nierdzewnej

Zobacz więcej >>

Osłona Elewacyjna OSS+OE:

 • stanowi ochronę dla rurki abonenckiej ADSS w miejscu jej wejścia do domu abonenta
 • umożliwia wprowadzenie rurki/kabla o średnicy do 13 mm

Zobacz więcej >>

Węże Ochronne:

 • zapewniają właściwą ochronę tub kabla liniowego prowadzonych wewnątrz stojaków lub między stojakami
 • wysoka odporność na zginania i uszkodzenia mechaniczne

Zobacz więcej >>

Naścienne Gniazdko Optyczne NGO-12:

 • umożliwia zakończenie sieci optycznej w mieszkaniu klienta
 • przeznaczone do montażu natynkowego lub na puszce podtynkowej ø60mm

Zobacz więcej >>

Błyskawiczny Patchcord ze Składanym Złączem (do Zaciągania lub Przepychania):

 • innowacyjny patchcord z opatentowanym składanym złączem umożliwiającym podłączenie abonenta bez użycia spawarki światłowodowej
 • wykonany na kablu ADSS, przeznaczony do wykonywania przyłączy abonenckich w napowietrznych sieciach FTTH

Zobacz więcej >>