LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

OPTOMER
SKY SYSYEM+

ŚWIATŁOWODOWE SIECI NAPOWIETRZNE FTTH

Firma OPTOMER opracowała innowacyjny system światłowodowych sieci napowietrznych FTTH oparty o Napowietrzny Kabel Łatwego Dostępu bez zastosowania muf oraz stelaży zapasu kabla. Przewagą OPTOMER SKY SYSTEM+ nad dotychczasowymi rozwiązaniami jest szybki i tani montaż.

BUDOWA I ARCHITEKTURA OPTOMER SKY SYSTEM+

Rozwój światłowodowych sieci dostępowych osiąga zawrotne prędkości nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. Dostęp do usług szerokopasmowych staje się wyznacznikiem stopnia rozwoju kraju, a także statusu społecznego. Stawia to przed dostawcami tych usług wyzwanie podłączania jak największej liczby abonentów w jak najkrótszym czasie. Podłączenie musi być możliwe niezależnie od lokalizacji użytkownika oraz z zachowaniem opłacalności całego przedsięwzięcia.

Szczegółowa analiza potrzeb i dostępnych technologii pozwoliła nam zaproponować przełomowe rozwiązanie. OPTOMER SKY SYSTEM+ (OSS+) jest odpowiedzią na potrzeby dostawców usług pragnących wykonać światłowodowe napowietrzne sieci dostępowe. Dzięki niezwykle prostej budowie i wykorzystaniu wszystkich zalet dotychczas stosowanych technologii OSS+ jest szybki i tani w montażu. Prosty w projektowaniu. Pozwala na sprawną rozbudowę i podłączanie kolejnych abonentów, zarówno detalicznych (B2C) jak i biznesowych (B2B). Dodatkowo jego elastyczność i możliwości dostosowania do każdych warunków sprawia, że jest to rozwiązanie skrojone na miarę. Zasięg sieci wybudowanej w technologii OSS+ jest praktycznie nieograniczony, a każdy jej koniec z założenia staje się przyczółkiem do dalszej rozbudowy sieci.

Budowa OPTOMER SKY SYSTEM+ na osiedlu domów jednorodzinnych

Zalety OPTOMER SKY SYSTEM+ w porównaniu z tradycyjnymi Sieciami Napowietrznymi:

OPTOMER SKY SYSTEM + dedykowany jest do realizacji sieci dostępowych na podbudowie słupowej. Sprawdza się zarówno w terenach słabo zurbanizowanych o niewielkim zagęszczeniu użytkowników jak i w miastach, gdzie gęstość abonentów jest duża. Wszędzie tam gdzie uzasadnione jest wykorzystanie dostępowej sieci napowietrznej OSS+ możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie jej w sposób najbardziej optymalny nie ograniczając przy tym możliwości dalszej rozbudowy. W tradycyjnych światłowodowych sieciach dostępowych realizowanych na podbudowie słupowej wykorzystuje się gęsto umieszczone (nawet co drugi lub co trzeci słup) osłony złączowe wraz ze stelażami.

W stelażach gromadzony jest zapas umożliwiający wykonanie operacji (spawanie, komutacja itp.) na osłonie z poziomu ziemi. O ile nie ma konieczności montażu osłony na początku inwestycji, można bowiem osłonę zamontować na już istniejącym kablu dopiero w momencie podłączania abonenta, to jednak stelaże i zapasy muszą być przewidziane od samego początku inwestycji, aby umożliwić rekonfigurację sieci w danym punkcie. Powoduje to wzrost kosztów początkowych inwestycji, aby podłączyć użytkownika.

W takich sieciach, należy doprowadzić kabel abonencki od abonenta do najbliższej osłony złączowej. Często oznacza to prowadzenie równolegle z kablem dosyłowym wielu kabli abonenckich co negatywnie wpływa nie tylko na estetykę sieci ale przede wszystkim na obciążenie słupa, ilość zużywanego materiału (kabla abonenckiego, wsporników i zawiesi), a tym samym na koszty. Ponadto każde podłączenie użytkownika wiąże się z koniecznością demontażu osłony złączowej, przygotowaniem zapasów i ich ponownym układaniem. Jeżeli nie stosujemy do podłączania abonentów patchcordów lub pigtaili abonenckich zakończonych już złączami, musimy przewidzieć również czas na wykonanie spawu przy okazji każdego nowo podłączonego użytkownika.

Tradycyjna sieć napowietrzna z gęsto rozmiesczonymi stelażami.

Aby przy budowie tradycyjnej infrastruktury napowietrznej ograniczyć wydatki inwestycyjne niektóre firmy decydują się na zwiększenie odległości między osłonami złączowymi. Pozwala to na zastosowanie mniejszej liczby stelaży, a co za tym idzie także umieszczonego w nich kabla oraz osłon złączowych. Paradoksalnie takie postępowanie może prowadzić do nasilenia się wszystkich niekorzystnych zjawisk opisanych wcześniej. Konieczność zastosowania większych ilości kabli i osprzętu przy podłączeniu każdego użytkownika powoduje, że całkowity koszt budowy takiej takiego rozwiązania niejednokrotnie przekracza koszt sieci w której „oszczędności” nie stosowano.