LOGOWANIE

Skorzystaj z opcji logowania aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów

Przed współczesnym człowiekiem stoi zadanie szczególnej dbałości o środowisko. W OPTOMER chcemy, aby nasze codzienne działania miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Naszą priorytetem jest przestrzeganie oficjalnych norm i wymagań poprzez wdrażanie aktywnego systemu zarządzania środowiskiem i ciągłe podnoszenie naszych standardów środowiskowych.

system zarządzania ISO 14001

Staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej produkcji poprzez przyjmowanie i zachęcanie do stosowania zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu dostaw. W naszych zakładach produkcyjnych funkcjonuje system zarządzania ISO 14001, który wyznacza nasze działania w zakresie ochrony środowiska. 

CERTYFIKAT
ISO 14001:2015

Cele i Zadania środowiskowe Zrealizowane w roku 2024

Co roku stawiamy sobie nowe cele wpisujące się
w założenia strategiczne w zakresie ochrony środowiska. W naszych codziennych działaniach koncentrujemy nasze wysiłki na:

Zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej

W roku 2021 zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej o 3,2%
z 0,153  do 0,148 [kWh/złącze] w porównaniu do roku 2020.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji – złącze)

Zmniejszeniu zużycia paliw napędowych

W roku 2021 zmniejszyliśmy zużycie paliw napędowych w skali roku o 44% w porównaniu do roku 2020.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji – złącze)

Zmniejszeniu zużycia bezwzględnego papieru

Zmniejszono zużycie bezwzględne papieru o 7,7% w porównaniu do roku 2020.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji – złącze)

Zmniejszeniu zużycia rozpuszczalników

W roku 2021 zmniejszyliśmy zużycie IZOPROPOANOL’u o 17% w porównaniu do roku 2020.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji – złącze)

Zwiększeniu ilości przekazanej do recyklingu tektury

W roku 2021 zwiększyliśmy ilość oddanej  tektury do recyklingu tektury o 74% w porównaniu do roku 2020.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji – złącze)

Emisja CO2 – Zmniejszanie śladu węglowego

Obecna rola przemysłu w emisjach gazów cieplarnianych wymaga podjęcia odpowiednich kroków, które przyczynią się do zmniejszenia śladu węglowego. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz technologii pozwala na ograniczenie emisji CO2 i uzyskanie niższego zanieczyszczenia środowiska. Staramy się ciągle doskonalić nasze procesy produkcyjne w celu eliminacji śladu węglowego, przyjmując jako założenia:

  • ograniczanie zużycia materiałów oraz nadwyżki zapasów,
  • ograniczanie zużycia energii,
  • ograniczanie zużycia substancji toksycznych,
  • zwiększanie udziału recyklingu w odzyskiwaniu odpadów.

EMISJA CO2 (SCOPE 1 + SCOPE 2) w OPTOMER:

2018

Całkowita emisja CO2 na złącze [gCO2/szt.] : 0,547
Emisja roczna CO2 na pracownika [Mg/pracownika]: 2,46a

2019

Całkowita emisja CO2 na złącze [gCO2/szt.] : 0,526
Emisja roczna CO2 na pracownika [Mg/pracownika]: 2,34

2020

Całkowita emisja CO2 na złącze [gCO2/szt.] : 0,425
Emisja roczna CO2 na pracownika [Mg/pracownika]: 2,18

2021

Całkowita emisja CO2 na złącze [gCO2/szt.] : 0,423
Emisja roczna CO2 na pracownika [Mg/pracownika]: 2,07

2022

Całkowita emisja CO2 na złącze [gCO2/szt.] : 0,328
Emisja roczna CO2 na pracownika [Mg/pracownika]: 1,80

PLASTIK STOP!

W firmie OPTOMER zdajemy sobie sprawę, że nie funkcjonujemy w próżni, a nasza działalność ma realny wpływ na otaczające nas środowisko. Dlatego też w trosce o ekosystem podjęliśmy decyzję o zmianie dotychczasowej polityki i wszczęliśmy kroki w celu ograniczenia zużycia plastiku.

Jak podają oficjalne dane Komisji Europejskiej, plastik stanowi ponad 80% wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się w morzach i oceanach. Jego nadmierna produkcja i długi proces rozkładu sprawiają, że ta liczba ciągle rośnie, co negatywnie oddziałuje na klimat oraz zdrowie ludzi i zwierząt na świecie.

Akcja „Plastik Stop!” jest naturalnym następstwem działań firmy OPTOMER w zakresie recyklingu i segregacji odpadów. W naszej branży, gdzie szczególną wagę przykłada się do bezpieczeństwa i czystości produktów, całkowita rezygnacja z plastiku jest trudna do osiągnięcia. Wierzymy jednak, że zmniejszając jego użycie, przyczynimy się do promocji postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Chcemy udowodnić, że stopniowe odchodzenie od plastiku nie musi oznaczać jednoczesnego spadku jakości oferowanych usług. Nie zmieniamy standardów, a jedynie środki. Właściwe przechowywanie naszych produktów i zapewnienie im odpowiednich warunków transportu niezmiennie pozostają dewizą firmy OPTOMER.

Zapraszamy do współpracy i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że na bazie Państwa odzewu opracujemy rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom każdego z naszych Klientów!